Akapeea koe e kite ei te tu takinokino o te turanga moni

August 2, 2021

To celebrate Cook Islands Language Week our Economic Harm Facilitator, Kiti Tauira, has translated our how to recognise economic harm blog.

Kare te takinokino o te turanga moni e akaruke I tetai au ira pakia. Mei tetai au tu takinokino’anga, ka kiteakore’ia – te akamata’anga o te akamomotu’anga o te irinaki e riro atura ei mea maata no te roa’anga tuatau.

Ka tupu teia tu takinokino o te turanga moni ki tetai ua atu tangata. Ka kite’ia teia na roto I te mana e te aka’aere’anga.

E pakari te kino te ka tupu e ka akatuke I te turanga moni tiaki no tetai tuatau roa I muri ake.

Kia rauka te tauturu e te paruru’anga no te tangata mei teia tu takinokino I te turanga moni, e mea puapinga kia kite tatou I te au akairo e te au ravenga no te tauturu.

Mei te a’a rai te tu o teia tu takinokino’anga I te turanga moni?

Ka kitea’ia te tu takinokino’anga o te turanga moni I roto I te au tu akara’anga tukeke.  Ka rauka teia tu I te tomo ngaro ua ma te kore e kitea’ia.

E au akara’anga teia I raro akenei te ka akatupu I tetai au manata.  Me akara tatakitai ua ia teia au akara’anga penei e meangiti ua te reira, kareka ra me kapiti’ia ka kite koe I te akapapa’anga o te au tu tangata te ka aka’ari mai e penei te tupu nei teia tu takinokino’anga I te turanga moni ki te reira tangata.

💳
Kare e akatika’anga ki taau uaorai moni e ta te ngutuare tangata e taau moni pangika
🏠
Kare e aiteite ana te tuku’anga tika e ka akape’ea te akapou’anga moni no te oko apinga no te ngutuare
💰
Kare e kite’anga I te au kaiou a te ngutuare tangata
🙏
Ka anoano ia koe kia pati tika’anga no taau uaorai moni me kore ra ta te ngutuare tangata
📃
Akanauru’anga pakari kia taina I te au peapa akakite’anga no te moni
🥗
Ka anoano’ia kia akakite koe I te au akapou’anga moni no te au apinga no te au ra tatakitai e te au apinga anoano’ia no te ora’anga
💲💲
Kare e akatere’anga mako no runga I te turanga kaiou
🏢
Akanauru’ia me kore opara’ia kia akaruke I te anga’anga, aere ki te anga’anga, me kore ra no’o ki te kainga
💵💔
Ko te moni me kore ko tetai atu au puapinga kua ara’ia no te paruru’anga I te akamutu’anga I te pirianga tane vaine
📄
Rave’anga ma te tatau I te peapa pangika me kore au akapapa’anga moni ma te kore e pati tika’anga kia koe
💲🏠
Te irinaki’anga e naau e tutaki I te au pira me kore te kaiou a tetai tangata ke
🗣
Tamanamanata’anga I taau angaanga
📲
Tamanamanata’anga na roto I te taniuniu’anga, tata’anga me kore tapae’anga a tetai tangata
🔑
Arai’anga mei te anga’anga na roto I te u’una’anga I te taviri, kiriti’anga I te patiri motoka, akaoro’anga I te motoka ma te kore e pati tika’anga
🙅‍♂️🙅‍♀️
Tamataku’anga e ka tipu’ia te moni me kare e akatika’anga
Previous slide
Next slide
 • Akanauru’ia me kore opara’ia kia akaruke I te anga’anga, aere ki te anga’anga, me kore ra no’o ki te kainga
 • Ko te moni me kore ko tetai atu au puapinga kua ara’ia no te paruru’anga I te akamutu’anga I te pirianga tane vaine
 • Rave’anga ma te tatau I te peapa pangika me kore au akapapa’anga moni ma te kore e pati tika’anga kia koe
 • Te irinaki’anga e naau e tutaki I te au pira me kore te kaiou a tetai tangata ke
 • Tamanamanata’anga I taau angaanga
 • Tamanamanata’anga na roto I te taniuniu’anga, tata’anga me kore tapae’anga a tetai tangata
 • Arai’anga mei te anga’anga na roto I te u’una’anga I te taviri, kiriti’anga I te patiri motoka, akaoro’anga I te motoka ma te kore e pati tika’anga
 • Tamataku’anga e ka tipu’ia te moni me kare e akatika’anga
 • Kare e akatika’anga ki taau uaorai moni e ta te ngutuare tangata e taau moni pangika
 • Kare e aiteite ana te tuku’anga tika e ka akape’ea te akapou’anga moni no te oko apinga no te ngutuare
 • Kare e kite’anga I te au kaiou a te ngutuare tangata
 • Ka anoano ia koe kia pati tika’anga no taau uaorai moni me kore ra ta te ngutuare tangata
 • Akanauru’anga pakari kia taina I te au peapa akakite’anga no te moni
 • Ka anoano’ia kia akakite koe I te au akapou’anga moni no te au apinga no te au ra tatakitai e te au apinga anoano’ia no te ora’anga
 • Kare e akatere’anga mako no runga I te turanga kaiou

Akapeea koe e kite ei me kare koe i roto

Ko te moni tetai tumu tapura kare I te mea mama kia tuatua’ia e te ngoie ua I te akatupu’anga I te tu takinokino’anga o te turanga moni e kare e kitea vave ia.

I raro ake nei kua akapapa ia tetai au akara’anga kia kite koe I te tu o tetai tangata ke.

Ko ratou:

Kare e kite’anga e ia a ratou moni

Kua kaiou moni e kare I te tu matau’ia no ratou kia rave

Kare a ratou moni oko’oko na ratou inara e moni oko’oko ta te tokorua

Tangarongaro me kore auraka e piri atu ki te au tamataora’anga

Kare e rauka I te pa’u mai I te au tata’anga me kore te au taniuniu’anga

Te a’ao ua atu ra rai I te au kakau taito me kore ra kakau piro kareka ra kare e aiteite ana ki te tu akamanea o te tokorua

Ka anga’anga noatu e kare ratou e inangaro

Ka maata ua atu rai te akavangakau me kore ko te manata me akapou’ia te moni ki runga ia ratou uaorai

Kare e kaikai me kore ra kare e aravei I te taote me ka anoano’ia

Ka anoano’ia tetai au kakau ou inara ka tuku kotoe’anga ua rai kia kore aia e tu

Kare e apinga me kare putuputu te anoano moni no te au mea puapinga no te ora’anga o te ngutuare tangata, moni no te pereo o te katoatoa, no te peapa are meangiti e te vai atura, noatu oki e moni ta ratou no te tutaki atu I teia au akapou’anga nei

Manata I te moni ina koi tutaki’ia ake nei ratou

E au tokorua to ratou te ka maata te akapou’anga moni ki runga I ta ratou uaorai ka inangaro

Kare e akara I te tu o to ratou akamanea’anga mei te tuatau mua

 • Kare e kite’anga e ia a ratou moni
 • Kua kaiou moni e kare I te tu matau’ia no ratou kia rave
 • Kare a ratou moni oko’oko na ratou inara e moni oko’oko ta te tokorua
 • Tangarongaro me kore auraka e piri atu ki te au tamataora’anga
 • Kare e rauka I te pa’u mai I te au tata’anga me kore te au taniuniu’anga
 • Te a’ao ua atu ra rai I te au kakau taito me kore ra kakau piro kareka ra kare e aiteite ana ki te tu akamanea o te tokorua
 • Ka anga’anga noatu e kare ratou e inangaro
 • Ka maata ua atu rai te akavangakau me kore ko te manata me akapou’ia te moni ki runga ia ratou uaorai
 • Kare e kaikai me kore ra kare e aravei I te taote me ka anoano’ia
 • Ka anoano’ia tetai au kakau ou inara ka tuku kotoe’anga ua rai kia kore aia e tu
 • Kare e apinga me kare putuputu te anoano moni no te au mea puapinga no te ora’anga o te ngutuare tangata, moni no te pereo o te katoatoa, no te peapa are meangiti e te vai atura, noatu oki e moni ta ratou no te tutaki atu I teia au akapou’anga nei
 • Manata I te moni ina koi tutaki’ia ake nei ratou
 • E au tokorua to ratou te ka maata te akapou’anga moni ki runga I ta ratou uaorai ka inangaro
 • Kare e akara I te tu o to ratou akamanea’anga mei te tuatau mua

Au apinga kia akamaara’ia

Ko te mea puapinga rava atu kia akamaara’ia koia oki ko tetai tangata tei o ki roto I teia tu takinokino’anga no te turanga moni kare ratou e meitaki kia tuatua ma to ratou au tokorua no te au mea e tupu nei ki ta raua moni.

Portrait of a middle aged Japanese woman standing outdoors with arms crossed

Au kimi’anga tauturu

Ko to matou au tangata anga’anga kua tereni’ia ratou kia tauturu e kia marama I te pakari o te tu takinokino’anga o te turanga moni o te tangata.

Me e au manako to kotou no runga I ta kotou moni e to kotou au tokorua, taniuniu atu I tetai o to matou au aronga anga’anga ki runga I te numero 0800 466 370.

Me kua tarotokaka koe e te tupu nei teia au tu takinokino’anga o te turanga moni, tetai atu au tu takinokino’anga tangata me kore ra ka anoano koe kia tuatua ki tetai tangata no runga I toou piri’anga ki toou tokorua, te vai nei tetai au ngai anga’anga te ka rauka I te tauturu iakoe.

Ko te au ngai tauturu no te au tu takinokino’anga tangata ka rauka ia ratou I te akapapu e me te tupu nei tetai au tu takinokino’anga ke, ka akamaroiroi atu matou iakoe kia taniuniu atu I tetai o teia au ngai anga’anga nei.

E mea puapinga kia rave koe I tetai ravenga kia akakore me kare kia akara’ia te tu takinokino’anga I te turanga moni, inara kia rave’ia teia me kare e kino e tupu kia koe.

Authors

Picture of Kitiona Tauira

Kitiona Tauira

Facilitator - economic harm and family violence

Picture of Beryl Brogden

Beryl Brogden

Project Advisor - economic harm

More resources